Stord karateklubb

Klubben vart stifta i 1991 og har hatt hovudaktviteten sin i gymsalen på Tjødnalio skule sidan oppstarten. 

 

Me er tilslutta Japan Karate Accosiation Norway (JKAN) og trener tradisjonell JKA Shotokan karate. Me er óg tilslutta Norges Kampsportforbund og Norges Idrettsforbund.