Referansar

Tilbakemeldinger frå medlemmer

Me har spurt medlemmene om kva som gjorde at dei byrja med karate. Her er nokre av svarene:

 

- Det er gøy

- Vil læra sjølvforsvar

- Bli i god form

- Kan trena saman med ungane

- Noko å gjera på
- Såg kjekt ut
- Søskenbarnet mitt lurte på om eg ville vera med
- Bror min byrja
- Det såg kult/gøy/morsomt ut
- Det var kult å sei at du gjekk på karate
- Storebror gjekk på det
- Såg på treningane og det såg gøy ut
- Synest karate hørtes kult ut
- Fordi begge søskene mine gjekk der
- Det såg kjekt ut
- Eg måtte gjera på noko og eg syntest at det var stilig
- Det såg kjekt og spennande ut
- Ønskja å starte med ein idrett som var individuell
- Det hørtes gøy ut og eg hadde noen søskenbarn som gjekk på det
- Sonen min starta. Då eg fylgde han første gongen så motiverte/lukka trenaren meg til å og vera med å trene
- Mor mi og bror min gjekk på karate. Og då blei eg veldig inspirert av storebror min som er idolet mitt
- Eg såg ein plakat på kulturhuset
- Eg såg Bruce Lee filmar som liten, og fordi pappa spurde om eg ville begynna sidan han såg eg likte dei. Heilt sidan eg såg dei filmane har eg villa bli ein figther
- Dotter mi ville begynna, og eg synes det virka kjekt&inspirerande. Andre voksne kom bort til meg og sa Bli med og tren istedenfor og bare se på
- Karate har ingen øvre aldersgrense
- Opplevde det som et godt & sundt & inspirerande treningsmiljø
- Det høyrdes kjekt ut
- Eg ville finna noko å gjera i vekedagane
- Karate er ein fascinerande sport
- Det såg veldig kjekt ut
- Begynte med dotter mi som ikkje ville gå åleina
- Kjekt å trena i lag og då eg likevel skulle køyra døtrene mine til trening så kunne eg og like godt trena
- Eg kunne trena saman med dotter mi
- Da var kjekt å beynna på noko nytt
- Lære å forsvare seg
- Da er gøy
- Eg synes det hørtest gøy ut
- Eg har alltid hatt lyst å begynna med karate fordi det ser kult ut, og fordi eg syntest drakten og belta var fine
- Etter å lest om det på internett syntest eg det vart enno meir interessant
- Pappa medge meg på og eg synest det hørtes kult ut
- Eg synest at eg kanskje kunne fått bruk for det seinere
- Nesten heile familien min har gått på karate
- Det er nyttig og kunna
- Det var nokon som gjekk der så eg kjente
- Etter det begynte eg på karate
- Jeg liker treningen
- Jeg har en storessøster som også trener karate
- Det ser kult ut
- Mamma foreslo og eg syntest da høyrtes gøy ut

Medlemmer i Stord karateklubb

Fleire tilbakemeldinger

Me har spurt medlemmene om kvifor dei har fortsatt å trena. Her er nokre av svarene me fekk: 

 

- Eg har fått venner
- Godt for kroppen
- Kjekt og utfordrande
- Noko å gjera på
- Eg er blitt så glad i sporten
- God trening
- Godt fellesskap og miljø i klubben
- Veldig kjekt
- Det er kjekt å føla eit strev mot å bli betre
- Blitt ein vane
- God trening
- Gøy
- Kan fortsatt bli mykje, mykje bedre
- Inspirert av andre som er flinke
- Det er kjekt fordi eg syns det er ein fin måte å trene på
- Eg synest det er gøy å trena og det er spanande
- Idretten fremjar båe helse og trivnad
- Ein får øving i båe konsentrasjon, uthald, styrkje og balanse
- Slik individuell idrett opnar for at ein i større grad kan "styra" sjølv
- Å ha litt kunnskap til sjølvforsvar er heller ikkje ei ulempe
- Bidrar til danning av heile mennesket
- Samt byggjer filosofien i karate på mange gode prinsipp - respekt, lojalitet, moral og innsats
- Det er god trening og det er ganske gøy
- Det er ei treningsform eg liker
- Karate får meg til å føle meg fysisk og psykisk sterk
- G kvitter meg med negativ energi, og får meir positiv energi
- Eg kjem i kontakt med ein type kraft som ein ikkje vanlegvis veit at ein har
- Det er gode trenarar
- Sonen min går, og det er fint å ha ein felles aktivitet
- Karate gir stadig større utfordringar
- Ein blir godtatt for den alder/form/ambisjon som ein har
- Det er ei god trening for å trene opp konsentrasjon, fokus, utholdenhet
- Eg lærer meg sjølvforsvar
- Eg får veldig bra trening, både fysisk og psykisk
- Eg vil nå nye mål. Målet no er å nå svart belte
- Eg likar intensiteten intreningane, gir meg spenning
- Det er kjekt utfordrande og sosialt
- Det er god trening, alltid utfordrande, og eg er komt fot longt til å slutta no
- Det gir meg god fysisk trening. Også psykisk -> Fokus på trening, kvardagen "kviler"
- Fantastisk med ei trening som høver for fleire generasjoner samtidig. KJEKT i ein travel kvardag å gjera ei god treningsøkt med dine egne
- Målet er svsrt belte :-) Kanskje ein gong !!
- Eg vil bli god og få svart belte
- Eg syntest faktosk det var veldig gøy å gå på karate, å læra nye ting
- Det er kjempekjekt
- Utrulig god trening for heile kroppen, styrke, kondis og balanse
- Veldig kjekt å gå på noko saman med ungane, alle er like mykje verd
- Har det kjekt i lag på trening
- Flinke trenarar
- Det er kjekt å trene saman som familie
- Det er kjekt og fordi eg kan slå mor min
- Eg vil fortsetta til eg får svart belte
- Einaste idretten som ein kan trena saman uansett alder
- Kata er kjekt å trena
- Fordi det er kjekt
- Eg likar treningane, og å treffa dei andre som eg trener saman med
- Eg trivest sosialt,, me har det kjekt i lag
- Eg trener karate fordi det er god trening, eg føler at eg får det til
- Gradering kvart halvår motiverar meg
- Eg synest det er kjekt å gå på karate
- Og lærerikt
- Det er kjekt
- Me lærer å forsvare oss
- God trening
- Eg likar å trene karate (det er kjekt)
- Jeg vil bli finkere og sterkere
- Målene er å få nye belter (bli flinkere)
- Eg synest da er kjekt

Medlemmer i Stord karateklubb