Priser og nybegynnarinfo

Priser og nybegynnarinfo

Vi tar inn nybegynnarar to gonger i året, januar og august/september. Dette annonseres her på heimesiden og i lokalavisa. Me har laga eit infoskriv til alle nye. Du kan lese det her.

 

I tillegg har me laga ein infofolder om litt av kvart. Den finn du her.

 

Prisane våre står i infoskrivet over. For 2019 er dei:

Kr. 1380,- pr. halvår, fakturert med kr. 230,- pr. måned for dei som er 13 år eller eldre

Kr. 1050,- pr. halvår, fakturert med kr. 175,- pr. måned for dei som er 12 år og yngre

I tillegg kjem ei årleg medlemsavgift til JKA Norway og Norges Kampsportforbund på kr. 395,- / 315,- (samme aldersgrense)

Familierabatt: Fra og med 3. medlem i ein famile betales det kun medlemsavgift til JKAN og NKF. Ingen treningsavgift.

 

Og har du bestemt deg for å bli medlem, kan du melde deg inn her.