For å motvirka spreiing av Corona-viruset ytterlegare vil Stord Karateklubb i utgangspunktet avlyse alle treningar fram til påske.

Me held oss oppdatert på situasjonen og føl dei råd og anbefalingar som vert gjevne av styresmaktene.

Me vil gje vidare beskjed om når treningane vil starte opp att.