Inntak av nybegynnarar haust 2020

Me i Stord karateklubb tek gjerne imot nye som ønskjer å trene karate frå og med tysdag 25. august. Møt opp ferdig skifta og klar til trening kl. 18.00 i gymsalen på Tjødnalio skule. Du treng ikkje noko spesielle klede anna enn vanleg treningsklede. Drakt kan du få kjøpt etterkvart. Treningstidene for skuleåret 2020/21 er…