Kuro obi sermoni

Under NKA sin vintergasshuku i Sandnes graderte Blanka til shodan (fyrste svarte belte). Sensor var Nemoto sensei 6. dan JKA HQ. Trenarteamet vårt er stolte over at Blanka var ein av den tredjedelen shodankanditatar som bestod. På måndag hadde me høgtideleg kuro obi (svartbeltesermoni) for Blanka. Då fekk Blanka overrakt det synlege beviset av Kjærland…