Alle instruktørane våre deltok på NKA sin haustgasshuku 1.-3. desember. På laurdagen var det klart for Dan-graderingar med Nemoto sensei 6. dan JKA HQ i spissen av sensorane. Vår kjære instruktør Frank graderte til Nidan (andre svarte belte). Klubben gratulerer so mykje!

Det var gode treninger heile helga og neste gong satser me på at fleire blir med!