Inntak av nybegynnarar haust 2021

Me i Stord karateklubb tek gjerne imot nye som ønskjer å trene karate frå og med tysdag 24. august. Møt opp ferdig skifta og klar til trening kl. 18.00 i gymsalen på Tjødnalio skule. Du treng ikkje noko spesielle klede anna enn vanleg treningsklede. Drakt kan du få kjøpt etterkvart. Treningstidene for skuleåret 2021/22 er…

Inntak av nybegynnarar vår 2021

Me i Stord karateklubb tek gjerne imot nye som ønskjer å trene karate frå og med tysdag 2. februar. Møt opp ferdig skifta og klar til trening kl. 18.00 i gymsalen på Tjødnalio skule. Du treng ikkje noko spesielle klede anna enn vanleg treningsklede. Drakt kan du få kjøpt etterkvart. Treningstidene for skuleåret 2020/21 er…

Inntak av nybegynnarar haust 2020

Me i Stord karateklubb tek gjerne imot nye som ønskjer å trene karate frå og med tysdag 25. august. Møt opp ferdig skifta og klar til trening kl. 18.00 i gymsalen på Tjødnalio skule. Du treng ikkje noko spesielle klede anna enn vanleg treningsklede. Drakt kan du få kjøpt etterkvart. Treningstidene for skuleåret 2020/21 er…

Påmelding sommarleir 2019

Fyll ut skjemaet under for å melde deg på JKA Sommargasshuku 2019. Merk at alle utøvarar må meldast på individuelt. Påmeldinga er berre for medlemmer av Stord Karateklubb. Dersom familiemedlem eller andre ønskjer å delta på sommarbufféen, kan dei leggjast til som ekstra billettar ved påmelding av utøvar. Påmeldinga er no ferdig.

Dugnadsliste sommarleir 2019

Det nærmar seg sommarleir, og i år som i fjor er me avhengige av dugnadshjelp for å få leiren til å gå rundt. Denne dugnaden er den største inntektskilda til klubben vår. Det er den einaste dugnaden me har i klubben. Difor er er det viktig at alle tek ansvar for si oppgåve, sjølv om…