Hovudinstruktør i klubben, 5. dan.

Kjærland Sensei har trena karate i nærare 35 år og vore hovudinstruktør i Stord Karateklubb sidan klubben vart starta i 1991. Han har òg tidlegare vore president i JKAN. Presidentrolla hadde han når organisasjonen endå var ung. Dette tyder at han var med på å byggje opp JKA karate i Noreg. Kjærland Sensei har beltegraden godan, eller 5. dan (det femte svarte beltet). Kjærland sensei er medlem av teknisk komité i Norwegian Karate Association.

Kjærland Sensei er instruktør for dei som har 7. kyu–Dan (orange–svart belte). Han er oppteken av å utvikle utøvarane sine og å få dei sjølve til å forstå korleis dei skal verte betre. Gjennom alle dei åra Kjærland sensei har drive Stord Karateklubb, har han lagt mykje tid ned i klubben, det gjer han framleis.

Stord Karateklubb er heldige som har ein flink og kunnskapsrik hovudinstruktør. Sensei lærer frå seg med eit glimt i auge. Treningane hans er ofte harde og med høgt tempo, men samstundes instruerer han på ein forståeleg og artig måte.

Dan graderingar:

Yondan 2009

Godan 2019

Nasjonale JKA lisensar:

Dommar: Nivå 3

Gradering: Nivå 2

Instruktør: Nivå 3

Internasjonale JKA lisensar:

Dommar: D

Gradering: D

Instruktør: D

Kontaktinformasjon:

Telefon:  97013499

E-post: leif.arne@stordkarateklubb.no