Cup er konkurranse i kata og kumite for juniorar

Det arrangeres fleire slike i løpet av eit år.

Neste cup finn stad i løpet av hausten 2022.