* På måndagstreningane må dei med brunt som ønskjer å vera med avtale det med Kjærland sensei