Me tek inn nybegynnarar to gonger i året, januar og august/september. Dette vert annonsert her på heimesida og i lokalavisa.

Du kan lese meir informasjon i vår infofoldar og infopakke under:

Prisane for 2024 er:

Kr. 1530,– pr. halvår for dei som er 13 år eller eldre

Kr. 1200,– pr. halvår for dei som er 12 år og yngre

I tillegg kjem ei årleg medlemsavgift til Norwegian Karate Association og Norges Kampsportforbund på kr. 445,– / 365,– (samme aldersgrense)

Det er berre treningsavgifta som vert fakturert kvart halvår, medlemsavgifta til NKA og NKF vert fakturert ein gong i året (april for eksisterande medlemmer og medlemmer som byrjar i januar, og oktober for dei som byrjar etter sommaren).

Familierabatt: Frå og med 3. medlem i ein famile betales det kun medlemsavgift til NKA og NKF. Ingen treningsavgift.

Innmelding:

Me er glade for at du har bestemt deg for medlemskap i vår klubb. Bruk linken nedanfor for innmelding.

  1. Trykk på linken: https://medlemskap.nif.no/
  2. Fyll inn klubbnamn: Stord karateklubb
  3. Logg inn eller opprett idrettens ID
  4. Velg mellom å melde deg sjølv eller bornet ditt inn.

Akkurat i den augneblinken du møtte opp på trening fyrste gong byrja du Karate-do («karate-reisa»). Ved innmelding har du bekrefta at du vil halde fram på ferda. Etter kvart vil du kanskje finne ut at karate er mykje meir enn berre idrett. Det er eit felleskap der me tek vare på kvarandre, uavhengig av alder, kjønn og etnisitet, gjennom gjensidig respekt. Dette kan ein sjå gjennom rei (bukking) før og etter trening. Slik som det står i Niju kun – Funakoshi sensei sine tjue gyldne regler; Karate byrjar med høflegheit og sluttar med høflegheit.

På ferda vil ein kunne oppleve meistring ved at ein lærer nye teknikker i form av slag og spark. Etter kvart kjem óg andre utfordringar. Instruktørar og treningspartnarar vil vere der for å rettleie, samt motivere utøvarar til at øving gjer meister. Gjennom utfordringar som vert overvunne, vil ein læra tolmod og uthald når ein møter hindringar. Stundom kan vegen kjennes lang, men då er det lurt å hugse på følgande:

«Ein svartbelter er ein kvitbelter som aldri gav opp»