Me tek inn nybegynnarar to gonger i året, januar og august/september. Dette vert annonsert her på heimesida og i lokalavisa.

Du kan lese meir informasjon i vår infopakke under:

Prisane for 2022 er:

Kr. 1530,– pr. halvår for dei som er 13 år eller eldre

Kr. 1200,– pr. halvår for dei som er 12 år og yngre

I tillegg kjem ei årleg medlemsavgift til Norwegian Karate Association og Norges Kampsportforbund på kr. 445,– / 365,– (samme aldersgrense)

Det er berre treningsavgifta som vert fakturert kvart halvår, medlemsavgifta til NKA og NKF vert fakturert ein gong i året (april for eksisterande medlemmer og medlemmer som byrjar i januar, og oktober for dei som byrjar etter sommaren).

Familierabatt: Frå og med 3. medlem i ein famile betales det kun medlemsavgift til NKA og NKF. Ingen treningsavgift.

For å registrere deg som medlem, skriv ut skjemaet under og lever det til ein instruktør, saman med to passfoto for karatepasset ditt (skriv gjerne namnet ditt på baksida av bileta):

Har du bestemt deg for å bli medlem, kan du melde deg inn her.