Artikkel om årets sumargasshuku:

Deltakarane på sumarleiren 2023